Legerdienst

Beeld17_milicien

Van 1951 tot maart ‘52 volbrengt De Gheus zijn legerdienst te Weiden Duitsland op het hoofdkwartier van luitenant-generaal Piron. Tegen de verwachtingen in voelt de eigenzinnige jonge artiest zich hier wél goed in zijn vel. Het respect voor leger en oversten dat hij meekreeg van zijn vader (oorlogsheld) is hier niet vreemd aan. Belangrijker is dat hij manoeuverkaarten, kalenders, zelfs de wandversiering van de kazernebar mocht tekenen en voor zijn werk en talent gewaardeerd werd.