De stichting Lucien De Gheus

Bij testamentaire beschikking liet Lucien De Gheus zijn bezittingen na aan de Private Stichting Lucien De Gheus – Druant, met de bedoeling zijn artistieke nalatenschap te ontsluiten.

Na zijn dood in 2013 ging de Stichting van start. Haar missie bestaat erin de kunstenaarswoning te restaureren, het artistiek werk te conserveren, te inventariseren en aan het publiek voor te stellen.

Raad van Bestuur
Voorzitter : Luc Vandewynckel
Raadsleden : Philip Crousel, Francine Beauprez, Lidwine Beernaert, Willy Tillie